Tačno/Netačno

Tip kviza pod nazivom Tačno/Netačno je kviz sa dva moguća odgovora Tačno ili Netačno.
Kviz pored pitanja može da sadrži i sliku.

Igrač ima na raspolaganju dve vrste pomoći :

  1. % - pored svakog pitanja se pojavljuje brojčana vrednost u procentima, koja se fromira na osnovu kliknutih odgovora od strane svih korisnika koji su dali odgovor na konkretno pitanje

Korisnički panel