Zvezde

- su poeni koje dobijate ako date 5 tačnih odgovora zaredom u kvizovima.

Zvezde možete iskoristiti za pomoć, ako ne znate tačan odgovor na pitanje i pri tome će vam broj zvezda biti umanjen za 2.

Zvezde možete prikupljati i čuvati kako bi sa njima osvojili neku od nagrada koje se planiraju u bliskoj budućnosti.


Korisnički panel